Bárbara Coutinho

(Doç.Dr.) Lizbon Üniversitesi Yüksek Teknik Enstitüsü (University of Lisbon – Instituto Superior Técnico)

Uluslararası Docomomo İç Mekan Tasarımı Uzmanlık Komitesi (Docomomo International. ISC-ID) Eş Başkanı


 

Bárbara Coutinho, Lisans derecesini Yeni Lizbon Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (NOVA University of Lisbon–School of Social Sciences and Humanities), Sanat Tarihi Bölümünden 1993 yılında, lisansüstü derecesini aynı fakültenin Sanat Tarihi Eğitimi Bölümünden 1995 yılında ve yüksek lisans derecesini yine aynı fakültenin Çağdaş Sanat Tarihi Bölümünden 2002 yılında almıştır. Lizbon Üniversitesi Yüksek Teknik Enstitüsü (Instituto Superior Técnico), Mimarlık Doktora programını “Bütüncül Sanat Yapıtı Olarak Sergi Mekânı21. Yüzyıl Müzesi, Küresel Estetik Deneyim İçin Bir Yer” başlıklı tezi ile 2019 yılında tamamlamıştır.

2006 yılından beri MUDE (Museu do Design e da Moda)–Tasarım ve Moda Müzesinin kurucu direktörü ve program sorumlusu olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda MUDE için müzecilik program yazarlığı yapan Coutinho, müze binası yenileme projesinin bina programından ve mimari konseptinden de sorumludur.

2006 yılından beri Lizbon Üniversitesi Yüksek Teknik Enstitüsünde Doçent unvanıyla misafir öğretim üyesi olarak çalışan Coutinho, mimarlık teorisi ve tarihi dersleri vermesinin yanısıra, Mimarlık Yüksek Lisans programında çok sayıda tez projesine de danışmanlık yapmaktadır. Kendisi aynı zamanda, CITUA (Center for Innovation in Territory, Urbanism and Architecture)–Bölge, Şehircilik ve Mimarlıkta Yenilik Merkezinde araştırmacı, Uluslararası Docomomo İç Mekan Tasarımı Uzmanlık Komitesi (Docomomo International. ISC-ID) eş başkanı ve BID (Bienal Iberoamericana de Diseño)–İberoamerikan Tasarım Bienali Danışma Kurulu üyesidir.

Çalışma alanları, küratörlük, araştırma, öğretim ve yazım arasında çeşitlilik göstermekte; temel araştırma alanları ise müzecilik, küratörlük uygulamaları, sergi mekânı, tasarım ve çağdaş yaratım sürecidir.

Fotoğraf: ©Luisa Ferreira, 2018