Bildiri Çağrısı


 

Türkiye’de Modern İç Mekanlar Sempozyumu II

13-14 Haziran 2022

 

Türkiye’de modern iç mekan üzerine yürütülen güncel araştırmalar için disiplinlerarası bir paylaşım ortamı oluşturmayı hedefleyen sempozyuma, aşağıdaki başlıklarla sınırlı olmamakla beraber, Türkiye’de üretilmiş modern iç mekanların farklı disiplinlerdeki açılımları ve temsillerine, farklı yapı tiplerindeki çözümlerine ve güncel tartışma ve yaklaşımlarla değerlendirilmelerine ilişkin bildiriler beklenmektedir.

 

Disiplinler: Plastik Sanatlar, Gösteri Sanatları, Sinema, Edebiyat, Medya ve İletişim, Diğer Tasarım Alanları (moda, grafik, vb.)

Yapı Tipleri: Konut Yapıları, Turizm Yapıları, Sağlık Yapıları, İdari Yapılar, Endüstriyel Yapılar, Rekreasyon ve Spor Yapıları, Kültür Yapıları

Güncel Tartışmalar/Yaklaşımlar: Tarih Yazımı, Yeniden İşlevlendirme, Sürdürülebilirlik, Dijitalleşme

 

Katılım Koşulları ve Süreci:

>> Başvurular en geç 10 Mart 2022, saat 23:59’a kadar “[email protected]” adresine e-posta yoluyla yapılmalıdır.

>> Katılımcılardan 750-1000 kelimelik bildiri özeti, 3-5 adet anahtar kelime ve (vaka çalışması içeriyorsa) araştırmayla ilgili bir görsel (uzun kenarı 15 cm olacak şekilde en az 300 dpi çözünürlükte taranmış bir adet tiff dosyası) beklenmektedir.

>> Bildiri özetlerinin içeriğinde araştırmanın amacı, kapsamı, kuramsal çerçevesi, yöntemi, beklenen çıkarımlar ve kaynakça yer almalıdır.

>> Kabul edilen başvurularla ilgili bilgi 11 Nisan 2022 tarihinde ilan edilecektir.

>> Kabul edilen bildiriler için katılımcılardan önceden kaydedilmiş bir sunum istenecektir. (Sempozyumun hibrit olması durumunda da çevrimiçi katılmak isteyen katılımcılardan önceden kaydedilmiş sunumlarını 9 Haziran 2022 tarihine kadar “[email protected]” adresine e-posta ile iletmeleri ve etkinlikte sunmaları beklenmektedir.)

>> Bildiri sunumu yapacak olan tüm araştırmacılara katılım belgesi verilecektir.

>> Sunulan bildirilerden oluşacak seçki, sempozyumun ardından kitap olarak yayınlanacaktır.

>> [email protected] adresine sorularınızı e-posta yoluyla iletebilirsiniz.

 


*Sempozyum için herhangi bir katılım ücreti bulunmamaktadır.