Poster Çağrısı


 

Türkiye’de Modern İç Mekanlar Sempozyumu II

13-14 Haziran 2022

 

Sempozyuma poster ile katkı verecek katılımcıların 1920′ler ile 1980′ler arasında üretilmiş olan modern iç mekan örneklerini tanıtmaları beklenmektedir. Etkinliğin, 20. yüzyıl Türkiye mimarlığının iç mekanlarının bugüne kadar belgelenememiş olan örneklerine dikkat çekmesi ve oluşacak yeni bakış açılarıyla dönem iç mekanlarının yeniden yorumlanacağı bir tartışma ortamı yaratması amaçlanmaktadır.

Yoğun bir katılımla süreklilik kazanan Poster Sunuşları etkinliğinin iç mekan örnekleri ile çeşitlenmesiyle docomomo_tr İç Mekan Komitesi’nin hedeflediği belgeleme çalışmasının yaygınlaştırılmasının yanı sıra, ülkemizdeki modern içmimarlık mirasına dikkat çekmek ve geniş çevrelerce paylaşmak yönünde de önemli gelişme sağlanacağı umulmaktadır.

 

 

Katılım Koşulları ve Süreci

>> Başvurular en geç 16 Mayıs 2022, saat 23:59’a kadar “[email protected]” adresine e-posta yoluyla iletilecektir. Katılımcılar en fazla iki poster ile başvurabilecektir.

>> Başvuru, aşağıdaki bağlantıda verilen örneğe göre ‘İç Mekan Tanıtım Formu’nun (word formatında) doldurulması ile tamamlanacaktır. Formda iç mekana ilişkin ulaşılabilen özgün görsel ve yazılı belgeler yer almalı ve ayrıca iç mekanı tanıtacak nitelikte özgün ya da güncel bir adet görsel malzeme (uzun kenarı 15 cm olacak şekilde en az 300 dpi çözünürlükte taranmış bir adet tiff dosyası) iletilmelidir. Poster başvuruları için hazırlanan İç Mekan Tanıtım Formu ve görsel malzemenin WeTransfer linki ile gönderilmesi önerilmektedir.

>> Konu önerilerinin seçiminde geçmiş dönemlerde sunulmuş iç mekanların dikkate alınması ve aynı konuların tekrar ele alınmaması gerekmektedir. Geçmiş yıllarda sunulmuş çalışmalara https://www.docomomo-tr-interior.org/envanter bağlantısından ulaşılabilmektedir. Ayrıca, bugüne kadar docomomo_tr İç Mekan Poster Sunuşları’nda yer almamış olmakla birlikte, çeşitli kaynaklarda yayınlanmış, tanınan yapı ve yerleşimlere ilişkin olarak önerilecek sunuşların, konuya literatürde yer alan bilgiler dışında katkı sağlaması beklenmektedir.

>> Kabul edilen başvurularla ilgili bilgi 24 Mayıs 2022 tarihine kadar katılımcılara iletilecektir.

>> Kabul edilen posterlerin iç mekanı genel hatları ve korunmaya değer özellikleri ile tanıtan 200-350 kelime arası uzunlukta özet metinlerinin, basılacak özet kitabında yer alması için aşağıdaki bağlantıda verilen formata göre hazırlanarak 1 Haziran 2022 tarihine kadar [email protected] adresine e-posta ile iletilmesi gerekmektedir. Özet metin formatı için tıklayınız.

>> Etkinlik boyunca web sayfasında sergilenmek üzere, kabul edilen iç mekanları görsel ve yazılı belgelerle tanıtan A1 boyutlu ‘Poster’in bağlantıda verilen formata göre pdf ve/veya psd olarak hazırlanması ve 6 Haziran 2022 tarihine kadar [email protected] adresine e-posta ile iletilmesi gerekmektedir. Poster dosyalarının 15 MB’tan büyük olması durumunda başvurularınızı bir bağlantı linki (Google drive, vb.) yoluyla göndermeniz gerekmektedir. Poster şablonu için tıklayınız.

>> Katılımcıların, etkinlikte, çalıştıkları iç mekanı tanıtan 5 dakikalık bir sözlü sunuş hazırlamaları, sunuş dosyalarını (ppt formatında) ve kayıtlarını 9 Haziran 2022 tarihine kadar [email protected] adresine e-posta ile iletmeleri ve etkinlikte sunmaları beklenmektedir. (Sempozyumun hibrit olması durumunda da çevrimiçi katılmak isteyen katılımcılardan önceden kaydedilmiş bir sunum istenecektir.)

>> Etkinlikte sunuşu yapılan posterlerin tüm yazarlarına katılım belgesi verilecektir.

>> Etkinlikte sunulmayan çalışmalar, özet kitapçığından çıkartılacak ve bu çalışmalara “sunulan iç mekanlar” listesinde yer verilmeyecektir.


*Sempozyum için herhangi bir katılım ücreti bulunmamaktadır.