Penny Sparke

(Prof.) Kingston Üniversitesi

Modern İç Mekanlar Araştırma Merkezi (MIRC) Direktörü


 

Penny Sparke, Kingston Üniversitesinde Tasarım Tarihi Profesörü ve Modern İç Mekanlar Araştırma Merkezi direktörüdür. 1967-1971 yılları arasında Sussex Üniversitesinde Fransız Edebiyatı eğitimi almış ve 1972-1975 yılları arasında Brighton Politeknikte Tasarım Tarihi alanında doktora araştırmasını tamamlamıştır. Ardından Brighton Politeknik (1975-1982) ve Kraliyet Sanat Akademisinde (1982-1999) lisans ve yüksek lisans düzeyinde Tasarım Tarihi dersleri vermiştir. 1999’dan 2005’e kadar Kingston Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Müzik Fakültesi Dekanı olarak görev yapan Sparke, 2005-2014 yılları arasında Rektör Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Birçok konferans katılımı, seminer sunumu, etkinliklerde açılış konuşmaları, dergi yayın editörlüğü, sergi küratörlüğü gerçekleştiren Sparke’ın, Tasarım Tarihi alanında çok sayıda ulusal ve uluslararası yayınları bulunmaktadır. Ayrıca, kendi alanında birçok doktora çalışması için danışmanlık yapmıştır. En önemli yayınları arasında An Introduction to Design and Culture, 1900 to the present (1986 ve 2004), Design in Context (1987), Electrical Appliances (1988), Italian Design from 1860 to the present (1989), The Plastics Age (1990), As Long as It’s Pink: The Sexual Politics of Taste (1995), Elsie de Wolfe: The Birth of Modern Interior Decoration (2005), The Modern Interior (2008) ve Nature Inside: Plants and Flowers in the Modern Interior (2021) sayılabilir.