Poster Sunumları


 

Türkiye’de Modern İç Mekanlar Sempozyumu II

13-14 Haziran 2022

 

Poster sunumları sempozyum öncesinde yüklenecektir.