Türkiye’de Modern İç Mekanlar Sempozyumu II

13-14 Haziran 2022 | Çevrimiçi

 

 

Yaşar Üniversitesi

Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü


 

Modern iç mekan, Türkiye’de modern hareketin sosyal, kültürel, sanatsal, estetik ve ideolojik yönlerinin daha iyi kavranması için çok boyutlu ve çok disiplinli bir problem alanı sunar. Bu alan, kimi zaman iç mekanın fiziksel sınırları içinde kimi zaman da bu sınırları aşan kentsel, bölgesel ve küresel bağlamlarda modernist söylem ve temsillerle kendini gösterir. İç mekan tasarımı modern mekansallığı, ideolojiyi ve estetiği tecrübe etmeyi ve anlamayı sağlayan önemli bir pratiktir. Dolayısıyla, modern olarak nitelenen tasarım elemanlarının ve iç mekan ögelerinin incelenmesi, tartışılması ve yayılması bu söylem ve temsilleri genişletip derinleştirmek için önemli bir rol oynamaktadır.

 

Modern iç mekanın değerinin takdir edilmesi, anlaşılması ve korunması derinlemesine yapılacak araştırmalar ve kapsamlı tartışmalarla sağlanabilir. Günlük yaşamda ve tüketimde modernlik, mahremiyet, verimlilik, ekonomi, konfor ve güzellik gibi kavramların tartışılması bu bağlamda önemlidir. Modernitenin iç mekanda deneyimlenmesini ortaya çıkarmak ve korunmasını teşvik etmek için çok disiplinli araştırmaları ve farklı araştırma yöntemlerini ele almak gerekmektedir.

 

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de modern hareketin kamusal ve özel iç mekanları nasıl şekillendirdiğini gösteren ve derinlemesine araştırılmayı bekleyen birçok vaka mevcuttur. Şüphesiz, bu alanda yakın tarihimize ışık tutan her güncel çalışma modernist söylem ve hareketin kodlarını biraz daha çözmemize ve kültürel belleğimizi zenginleştirip gelecek kuşaklara aktarmamıza olanak sağlayacaktır. Aynı zamanda, iç mekanlar sanatsal katkıların birleşimiyle birlikte, bir dönemin kültürel durumunu ve bir çağın ruhunu anlamak için olağanüstü kaynaklar sunmaktadır.

 

docomomo_tr İç Mekan Komitesi tarafından, Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü evsahipliğinde 2022 yılı Haziran ayında ikincisi düzenlenecek olan Türkiye’de Modern İç Mekanlar Sempozyumu, Türkiye’de modern iç mekan üzerine yürütülen güncel araştırmalar için disiplinlerarası bir paylaşım ortamı oluşturmayı hedeflemektedir.